UPOZORNĚNÍ: Tyto stránky nefungují, slouží jen pro ilustraci toho, co jsem vytvořil.

Labyrint obecně

Labyrint - středisko volného času vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 je státní školské zařízení zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. Jeho zřizovatelem je Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5. Labyrint - SVČVS je příspěvkovou organizací s působností především ve městě Kladně a kladenském regionu. Je právnickou osobou. Maskotem Labyrintu je pták Labák v různých podobách.

Hlavní činností Labyrintu jsou rekreační a výchovně vzdělávací aktivity ve volném čase pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny, vzdělávání dětí a mládeže v návaznosti na školní výuku a také další vzdělávání dospělých.

Labyrint nabízí širokou škálu pravidelné zájmové činnosti v nejrůznějších volnočasových aktivitách počínaje sportem a turistikou, přes umělecké aktivity, až po společenskovědní a technické obory, které se uskutečňují formou kroužků a klubů.

V rámci nepravidelné činnosti organizuje akce, soutěže, výstavy, odborné besedy, zájezdy, pobytové akce, tábory apod.

Zabývá se také metodickou činností, poradenstvím v oblasti činností ve volném čase. Zpracovává metodické materiály, analýzy a průzkumy volnočasových aktivit.

O rozsahu zájmového vzdělávání Labyrintu svědčí několik statistických údajů ze školního roku 2010 - 2011: ve 137 zájmových kroužcích realizovalo pravidelnou činnost 1 139 členů všech věkových kategorií, Labyrint uspořádal 6 tzv. velkých akcí s účastí 11 430 návštěvníků a 1 430 akcí středního a malého charakteru, které navštívilo 23 014 účastníků. Uskutečnily se 3 zimní, 14 letních táborů a 6 pobytových akcí Labyrintu s účastí 541 dětí a mládeže a 46 rodičů.

Činnost Labyrintu - SVČVS Kladno probíhá v současnosti ve dvou budovách Labyrintu v Kladně, Arbesově ulici čp. 1177 a 1187 a na Turistické základně Libušín a nově od 1. června 2007 v Litevské ulici čp. 2720, kam byl přemístěn Labyrint klub Spirála, který od dubna 2000 působil ve dlouhodobě od Magistrátu města Kladna pronajatých prostorách bývalé 34. mateřské školy Na Růžovém poli 2672.

Všechny objekty jsou majetkem Středočeského kraje a Labyrint je má ve správě majetku. Svoji činnost vyvíjí Labyrint také v Kamenných Žehrovicích. Pro činnost si také pronajímá i další prostory - především tělocvičny, učebny, prostory divadla Lampion, Domu kultury, jízdárny v Libušíně apod.Budova1 Budova2 Spirála Turistická základna